:
?
:

: 1979 (3344)

  

1—48 3344
  :  () (1979)
: () (1979) 68 .
, .
(, )
, , ...
8.555 (80 905)
IMDb: 8.702 189

  (1979)
(1979) 150 .
, .
(, , )
, , ...
8.364 (127 063)
IMDb: 8.208 042

  :  () (1979)
: () (1979) 66 .
, .
(, )
, , ...
8.426 (60 735)
IMDb: 8.501 697

  () (1979)
() (1979) 134 .
, .
(, )
, , ...
8.294 (44 282)
IMDb: 8.702 177

 (Apocalypse Now1979)
Apocalypse Now (1979) 194 .
, .
(, )
, , ...
8.138 (52 908)
IMDb: 8.50466 501

  (Kramer vs. Kramer1979)
Kramer vs. Kramer (1979) 105 .
, .
()
, , ...
8.012 (28 205)
IMDb: 7.8099 659

 (1979)
(1979) 163 .
, .
(, , ...)
, , ...
8.103 (44 553)
IMDb: 8.1071 765

 (1979)
(1979) 96 .
, .
(, )
, , ...
8.011 (35 741)
IMDb: 8.302 064

  (1979)
(1979) 83 .
, .
()
, , ...
8.192 (4 536)
IMDb: 7.30148

 (Alien1979)
Alien (1979) 116 .
... .
(, )
, , ...
8.076 (101 214)
IMDb: 8.50584 752

 (1979)
(1979) 89 .
, .
(, , )
, , ...
8.000 (15 653)
IMDb: 8.101 856

  () (1979)
() (1979) 140 .
, .
(, , )
, , ...
8.150 (4 374)
IMDb: 8.40292

 (1979)
(1979) 144 .
, .
(, , )
, , ...
7.996 (15 137)
IMDb: 7.701 798

 (Manhattan1979)
Manhattan (1979) 96 .
, .
(, , )
, , ...
7.900 (13 099)
IMDb: 8.00107 668

  () (1979)
() (1979) 135 .
, .
()
, , ...
8.121 (3 671)
IMDb: 8.30275

  () (1979)
() (1979) 152 .
, .
(, )
, , ...
8.141 (2 380)
IMDb: 8.30169

  () (1979)
() (1979) 136 .
, .
(, , )
, , ...
8.093 (1 629)
IMDb: 7.70120

  (...And Justice for All1979)
...And Justice for All (1979) 114 .
, .
(, , )
, , ...
7.852 (5 062)
IMDb: 7.4023 385

   (Life of Brian1979)
Life of Brian (1979) 94 .
, .
()
, , ...
7.809 (6 486)
IMDb: 8.10277 206

   . (1979)
. (1979) 76 .
, . ...
(, )
, , ...
7.797 (5 416)
IMDb: 7.30194

  .. (1979)
.. (1979) 143 .
, .
(, , ...)
, , ...
7.761 (4 881)
IMDb: 7.801 516

 (Amator1979)
Amator (1979) 117 .
, .
(, , )
, , ...
7.898 (1 336)
IMDb: 8.004 133

 2 (Rocky II1979)
 2 Rocky II (1979) 119 .
, .
(, )
, , ...
7.793 (25 688)
IMDb: 7.20140 519

 ,   () (1979)
, () (1979) 127 .
, .
(, )
, , ...
7.780 (8 755)
IMDb: 7.20565

  (All That Jazz1979)
All That Jazz (1979) 123 .
, .
(, , ...)
, , ...
7.729 (2 532)
IMDb: 7.8019 573

 (Mani di velluto1979)
Mani di velluto (1979) 98 .
, . ...
(, )
, , ...
7.798 (4 551)
IMDb: 6.40570

 (Die Blechtrommel1979)
Die Blechtrommel (1979) 142 .
()... .
(, )
, , ...
7.667 (3 196)
IMDb: 7.6017 970

  (Escape from Alcatraz1979)
Escape from Alcatraz (1979) 112 .
, .
(, , )
, , ...
7.713 (9 711)
IMDb: 7.6088 608

 (Hair1979)
Hair (1979) 121 .
... .
(, , ...)
, , ...
7.687 (1 949)
IMDb: 7.6027 613

  (Die Ehe der Maria Braun1979)
Die Ehe der Maria Braun (1979) 119 .
(), .
(, )
, ˸, ...
7.685 (1 679)
IMDb: 7.908 881

 (Being There1979)
Being There (1979) 130 .
, .
(, )
, , ...
7.659 (2 408)
IMDb: 8.0052 333

 (1979)
(1979) 85 .
, .
(, )
, , ...
7.710 (1 872)
IMDb: 7.1070

 (Buffet froid1979)
Buffet froid (1979) 89 .
, .
(, , )
, , ...
7.683 (1 359)
IMDb: 7.703 537

 (1979)
(1979) 87 .
, .
()
, , ...
7.716 (2 281)
IMDb: 7.00101

  (1979)
(1979) 76 .
, .
(, )
, , ...
7.767 (2 643)
IMDb: 7.20112

 III:  (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro1979)
III: Rupan sansei: Kariosutoro no shiro (1979) 102 .
, .
(, , ...)
, , ...
7.665 (1 789)
IMDb: 7.8016 692

 (L'avare1979)
L'avare (1979) 125 .
, . ...
()
, , ...
7.667 (1 893)
IMDb: 6.702 880

  (1979)
(1979) 83 .
, .
(, , ...)
., ϸ , ...
7.490 (8 482)
IMDb: 6.80519

 (The Warriors1979)
The Warriors (1979) 92 .
, .
(, )
, , ...
7.606 (2 612)
IMDb: 7.7073 566

 (Quadrophenia1979)
Quadrophenia (1979) 120 .
, .
(, )
, , ...
7.535 (1 228)
IMDb: 7.3013 188

  (The Long Good Friday1979)
The Long Good Friday (1979) 114 .
, .
(, , ...)
, , ...
7.445 (1 227)
IMDb: 7.7014 421

 ? (Flic ou voyou1979)
? Flic ou voyou (1979) 107 .
, .
(, , ...)
- , , ...
7.650 (1 228)
IMDb: 6.801 431

 (1979)
(1979) 100 .
... . ...
()
, , ...
7.551 (7 048)
IMDb: 7.10611

 (Tess1979)
Tess (1979) 186 .
... .
(, )
, , ...
7.336 (2 014)
IMDb: 7.3011 278

 (The China Syndrome1979)
The China Syndrome (1979) 122 .
, .
(, )
, , ...
7.395 (1 092)
IMDb: 7.4021 205

 (Xiao quan guai zhao1979)
Xiao quan guai zhao (1979) 98 .
... .
(, )
, , ...
7.378 (1 807)
IMDb: 6.802 917

 : (Star Trek: The Motion Picture1979)
: Star Trek: The Motion Picture (1979) 143 .
, .
()
, , ...
7.152 (3 605)
IMDb: 6.4064 710

 (La luna1979)
La luna (1979) 142 .
... .
()
, , ...
7.023 (1 174)
IMDb: 6.703 179

1—48 3344
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

:
»

:


, >>
/ , Top250 >>
>>