:
?

 / / 2016

 
: , ,
:1 2016
:,
1.
 
6 4
2.
 
7 1
3.
 
6 1
4.
 
5 1
5. ,
 
3 2


 ,
, 
:

Sutak


 
:
 
:
 
:
 —  
:
 — less 2 
:
  •  — 
  •  — 
 —  
:
 —  
:
 —  
:
 ,
, 
:
 
:
-
 
:
 
:
   ...
... 
:
 
:
 
: