:
?

, :
1.60
14 , 1987 30
, ()
, ,
17, 20072015
  • 57
:
Instagram: Instagram yuliasavicheva

:
4.574318
 
1
. (2015)  ... 
6.608611
 
2
(2015)  ... 
3.42415
 
3
(, 2013)  ... 
5.222405
 
4
- (2013)  ... ,
4.476175
 
5
(2009)  ... 
6.084001
 
6
(2007)
: :
6.9328366
 
1
(2013) Epic ...   – Mary Katherine (M.K.)
5.66837
 
1
(, 2013 – ...)  ... 
2.93214
 
2
- 2012 (, 2012)
7.3214640
 
3
(, 2012 – ...)  ...  ,
2.7390
 
4
(, 2010 – 2011)  ... 
7.291089
 
5
- (, 2010)  ... 
6.5822637
 
6
(, 2008 – 2014)  ...  ,
2.69567
 
7
MTV 2008 (, 2008)  ...  -
3.08496
 
8
(, 2006 – ...)  ... 
4.5720285
 
9
(, 2005 – 2006)  ... 
2.7610756
 
10
(, 2002 – 2007)  ...  -