:
?

Stone
« - »
ʸ
, , , ...
-
, , , ...
, , , ...
  291.3 .,      274.7 .,      229.4 ., ...
()
()
14 2010, «»
DVD
Blu-Ray
, 16
MPAA R 17
105 . / 01:45
  .  «» ,   .  —   .    ,  ,   —  .

- …  —     ,     .       ,   .
IMDb: 5.40 (35 511)
: 76% (10 382)
50%
48 + 48 = 96
5.7
1 + 0 = 1

email

  * e-mail , , -
  ? ...
  , «»
  , , ..
  *! / —
  rss-
  • ...
  • >
  • >
  • 3421 >
  • :90
  • :32
  • :22
  • :55.6%
  • :36

  2010      ,      .    , ,     «»,      ,  .   «», ,     ,     .   «»,   ,   , . ,       ,          .   .

   ,     ,    . , 90-, «»   - .       , ,   .  , ,     ,   ,   .  ,   ,   .      —  , -   ,    .

   ,       ,  .            .   ,        ,      ,    . , , . ,   , - - ,    .        ,     . « »    ,  «»   .  — ,   .

    —      . « —  » —  …    «».

  • ? ?
  • /
  • 17 / 8
  6 2010 | 18:50

      .   ,     ,   .   :    , ,      .   , ʸ   .

   —   , «»,   .    ,          ,    ,  .       - ,     ,   .

  ,  ,    ,        .     ,     ,     ,     .   .

  , ,   .  ,     .    ,     ,         .         ,     .  ,    ,     .   .   - ,   …     ,      -  .

    , .   ,       ,         .   .

  : ,   .   - ,  ,  -  .        .

  8  10

  • ? ?
  • /
  • 21 / 11
  6 2010 | 02:40

     .     .    .     .    ,    .   .  - .   - .      .     .

     .  ,   ,     .   . :  ,    ,    . .

    , .   .  ,  .   ,      .       ,   .  .         .       .    ,     :  ,     (      ),   .     ,   .     .     .     :      ?   ,    .    ,   . 

  . ,       .      .  .      .   ,      .   .   .      ,      .       ,    .       .        .      .

     .     .    ,  .  ,      .  ,  ,  ,  ,  .  ,   .    .    ,   ,  ,   .               .

  ,    .    .   ,     .  ,  , , - .     . .   .   ,   . ,   . ,    —  .    :    ,  ,    .   ,          .       ,    - .         .

    ? ,     ? ,      ?   , .        ? , ,   ,     ?     . ,  .   .   . ,   ?   .

    .     .    .     .   ,   .    ,   .     ,    ,      .    .

     ?         .       .      .

  ,    .       .   ?          ?  ,    .

   .

  9,   - .   ,          7 -   ( ?    !     )    .

  9  10

  • ? ?
  • /
  • 1 / 0
  21 2014 | 20:36

  . ,       ,          . ,    ,  .

  , , , , , ,   ,  ,   : «  , ».  —   —      , ,   .  ,   . , ,     ,  ,     .

  , .

  .   ,      .    .   ,  ,  .

          .    .   .

    ,     —    ?   ? - , ,    .

  , ,        .      —    ,   .

  , , .  .     .

  • ? ?
  • /
  • 14 / 5
  8 2010 | 15:54

  ,  …. ,    ,   —    . , ,  ,  «»   .      , ,  ,    .

  ʸ   ,         . ,  ,     ,     :    ,   ,   ,   . ,     ,   - . (  — ) —  ,    —   .    , ,   -  - .   ,      .   ,     ,  …   . . .

  ʸ   ,     « », ,     . ,   « » ,     .

   —   .   , ,    —  ,      .  —  ,    21 ,  .

  ,  «»   ,   3D.

  10  10

  • ? ?
  • /
  • 76 / 34
  19 2010 | 23:58

  « »,  ,      .     ,     , ,   ,    .

       ,       , ,  ,     .

   ,     ,   ,      . - ,   - ,   ,   ,       ,     .

  ,   , ,   .

  7  10

  • ? ?
  • /
  • 12 / 7
  3 2011 | 00:41

      , . ?    ? …

         ,  ,   ,   ,     ,  ,   ,  - ,  .   ,       :    ,     ?    …

  ,  ,    ,    ,       ,   .     .   2  10   . - ,       ,   .

  • ? ?
  • /
  • 17 / 13
  2 2011 | 11:54

    -     ,     .         ,      , .   ,    .   , , .           .

  ,     ,        ,  ,      , , …       …   ,       .

   .    ,    ,        .    ,       .       — ,  .     ,   ,       ,     .  ,   .

     ,       .      .     ,       .   . ,         ,        . ..        ,   .

    ,   ,     .    ,   .

  9  10

  • ? ?
  • /
  • 12 / 8
  5 2010 | 20:37

    .   ,   —  « …»(-).  ?  .  . ,  , -  D,   ,     …  «  . , .    .     .»(. ) , ,     —    (  ).  ,   ,  ?   ,    ? , .  .  — .

    ,    . Ÿ  ,   (,    —   .   ).

  ,    —  (, , ,   !).       ,    ,     (, , …).

  ,       . .       .   ?  -  ,   ,  ,    — ,     .   , ,   .  , , ,   ,   . .   . .    .

  P.S.   —   :            . .         . ( ).      .    ,    .

  , ,   ,  ()  ,     (   ?).      . . .     - .   ,  . .    . -   .

  • ? ?
  • /
  • 20 / 7
  11 2010 | 12:58

   ,      .  , -, ,  .  : ,   .   ,  ,   , , .

  ,    .  .  ,  . :   . ,     - «»: , .  ,  , «    »,   .

  , ,        , ,  ,   ,     . . ,   ,   ,   , . ,  ,      ,   . ,   ?

  ,   .  ,   .    .   .     ,   .

    . ,  , , , -   ,   … , .   ,  ,  . , , .     , , ? ,       .      .?     .

  ,   . . - « », .   ,   -   .   .

  3  10

  • ? ?
  • /
  • 3 / 6
  29 2012 | 11:27

  : :


  :

  >>
  >>
  >>
  >>