:
?

Chen Jin
1.65
-
-
, ,
9, 19992015
  • 1

:

:
5.45328
 
1
(2015) Jiu ceng yao ta ... Yang's mother
4.2481
 
2
(2015)
 
3
(2014) Nezha
 
4
Yi Zhe Ren Xin (, 2010)  ... Jiang Yidan
7.889962
 
5
(2010) Tangshan da dizhen ... Dong Guilan (Deng's Foster Mother)
 
6
(2008) Wo jiao Liu Yue Jin ... Qu Li
7.284932
 
7
(2006) Man cheng jin dai huang jin jia ... Mrs. Jiang
 
8
Heng kong chu shi (1999)
: , : ,
 
1
(, 1993 – 1994) Wo ai wo jia ... Mrs Liu,