:
?

18 , 1981 36
, ()
,
6, 20052015
  • 9
, ...
  • ,  —  .
Instagram: Instagram kozhoma

:
2.1414484
 
1
! 2 (2015)
5.93131
 
2
(2011)  ... 
6.1826827
 
3
(, 2005 – ...)
 
1
(, 2015)
6.921134
 
2
(, 2014)  ... 
8.2133691
 
3
(, 1961 – ...)  ...