:
?

2 , 1959 58
-
, ,
9, 19761987

:

, ...
  • 1982 . . ( ).
:
 
1
/ (1987) Aleko/Kashchey the Immortal ... Zemfira
6.85218
 
2
(, 1984)  ... 
 
3
(1983)
7.62199
 
4
. (, 1981)  ... 
 
5
(1981)
6.96184
 
6
(1981)  ... 
6.45311
 
7
(1978)
 
8
(1977)
7.563901
 
9
(1976)