:
?

, , , :
1.77
19 , 1935 81
, ()
, ,
()
...

...
121, 19592010
  • 717
, ...
  • 1988 .

:
 
1
(2010)  ... ; 
6.02833
 
2
44. ... (2008)  ... ,
5.25459
 
3
(2007)
7.8046063
 
4
(-, 2005)  ... 
2.985042
 
5
: (2005)  ... 
7.381414
 
6
(, 2000)  ... 
7.14167
 
7
(1997) Don Kikhot vozvrashchaetsya ... 
 
8
(1994)
6.10149
 
9
(1993)  ... ; 
 
10
(1992)  ... 
6.16105
 
11
(1991)  ... 
6.70129
 
12
(, 1991)  ... 
7.761139
 
13
(1988)  ... , ; 
6.6673
 
14
(1988)  ... ; 
 
15
(, 1988)  ... 
6.921038
 
16
(, 1987)  ... 
6.79318
 
17
(1987)  ... ; 
8.283108
 
18
(1987)  ...  ,
 
19
(1986)  ... ; 
8.1929142
 
20
: (, 1986)  ... 
6.8891
 
21
(1985)  ... , ; 
7.802251
 
22
(1985)  ...  , ; 
7.69413
 
23
(1985)  ... ; 
7.19157
 
24
(, 1985)  ... 
7.806712
 
25
(1983)  ... , ; 
5.43279
 
26
(1983)
8.3654217
 
27
: (, 1983), Top250: 128  ... 
6.78136
 
28
(, 1982)  ... ; 
6.91105
 
29
(1982)
7.882818
 
30
- (1981)  ...  , ; 
8.117618
 
31
(1981)  ... , ; 
8.0034801
 
32
(1981)  ... ,
8.6096957
 
33
: (, 1981), Top250: 51  ... 
8.4564968
 
34
: (, 1980), Top250: 95  ... 
8.3855749
 
35
: (, 1980), Top250: 121  ... 
8.4056635
 
36
: (, 1980), Top250: 106  ... 
6.6855
 
37
(1979)  ... ; 
6.49158
 
38
(1979)  ... ; 
7.751296
 
39
(, 1979)  ... , ; 
7.791016
 
40
(, 1979)  ... ; 
7.58724
 
41
(, 1979)  ... , ; 
7.59380
 
42
(, 1979)  ... 
7.38235
 
43
(, 1979)  ... 
7.672463
 
44
(, 1979)  ... ; 
 
45
Noviy Aladdin (1979)  ... 
8.4360909
 
46
: (, 1979), Top250: 102  ... 
8.5581140
 
47
: (, 1979), Top250: 62  ... 
7.61371
 
48
(, 1978)  ... 
7.971902
 
49
(1978)  ... ; 
7.22437
 
50
(1978)  ...  / , ; 
7.59264
 
51
! (, 1978)  ... 
6.50505
 
52
, (1978)
6.77403
 
53
(1977)  ...  , ; 
7.67487
 
54
(1977)  ... 
7.49388
 
55
(, 1977)  ... 
7.62493
 
56
(1977)  ... , ; 
7.65458
 
57
? (, 1977)  ... 
5.49309
 
58
(1977)  ... ; 
7.28276
 
59
(1977)  ... 
7.6410499
 
60
38 (, 1976 – 1991)  ... ,
8.2424343
 
61
(, 1976 – 1982)  ... 
6.30137
 
62
(-, 1976)  ... 
7.92438
 
63
(1975)  ... , ; 
8.074457
 
64
(1975)
7.826863
 
65
(1974)  ... , ; 
7.30245
 
66
(1973)  ... ; 
6.96177
 
67
(, 1973)  ... ; 
7.181577
 
68
(1973)  ... ; 
 
69
Sokrovischa zatonuvshikh korabley (1973)  ... 
7.33228
 
70
: (1972)  ... ; 
6.95262
 
71
(1972)  ... ; 
8.0118736
 
72
(1972)  ... 
7.20340
 
73
(1972)  ... 
7.11190
 
74
: (1971)  ... ; 
 
75
Rasskazy starogo moryaka: Neobitaemiy ostrov (1971)  ... 
7.48361
 
76
(1970)  ... 
8.4431399
 
77
(1970)  ... , ; 
7.43341
 
78
(1970)  ... ; 
7.00229
 
79
(, 1970)  ... 
8.0116839
 
80
(1969)  ... , ; 
8.4639208
 
81
(1968)  ... , ; 
7.643880
 
82
(1968)  ... ; 
 
83
-2 (1967)  ... 
7.58182
 
84
(1967) Ich war neunzehn ... Wadim
 
85
, ! (1966)  ... ; 
5.3895
 
86
(1965)  ... 
7.55551
 
87
(1964)  ... 
 
88
(1964)
7.1764
 
89
(1963)  ... 
5.8877
 
90
(1963)  ... 
7.981004
 
91
(1962)  ... 
 
92
(1961)
7.72286
 
93
(1960)  ... ϸ
7.93570
 
94
(1960)  ... 
7.811402
 
95
(1959)  ... 
4.172383
 
1
(2000)
4.85486
 
2
& Co (2000)  ... 
7.14167
 
3
(1997) Don Kikhot vozvrashchaetsya
7.57958
 
4
(1987)  ... 
7.58724
 
5
(, 1979)  ... 
6.88234
 
6
(1978)  ... 
 
7
Talant i poklonniki (1978)  ... 
6.96141
 
8
(1976)  ... 
6.3477
 
9
(1973)  ... 
8.1813667
 
10
(1973)  ... 
6.8797
 
11
(1972)  ... 
7.75197
 
12
(1971)  ... 
7.48361
 
13
(1970)
8.1728978
 
14
(1969)  ... 
7.948205
 
15
(1969)  ... 
7.69293
 
16
, , , (1966)  ... 
6.02105
 
17
-- (1966)  ... 
7.14167
 
1
(1997) Don Kikhot vozvrashchaetsya
8.1813667
 
2
(1973)  ... 
6.8797
 
3
(1972)  ... 
7.48361
 
4
(1970)
7.69293
 
5
, , , (1966)  ... 
: :
7.92331
 
1
(1976)  ...   – 
 
1
(, 2002 – ...) Timeshift ... Sherlock Holmes,
7.721005
 
2
(1970) Waterloo ... ,
6.58245
 
3
(1961)  ... ,
 
4
(1959)  ... , -,
 
1
. (2010)  ... 
7.82137
 
2
: (2009)  ... 
6.4655
 
3
. (2007)  ...  ; 
7.21541
 
4
(, 2005 – 2007)  ... 
 
5
-: (, 2005) Baker Street Babylon: The Bizarre Afterlife of Sherlock Holmes ... Sherlock Holmes,
6.1985
 
6
(, 2000 – 2013)  ... 
7.83100
 
7
(, 1993 – 2003)  ...