:
?

, ,
-
-
, ,
11, 20082017
  • 1

:

:

:
1
(2017)
6.7916797
 
2
(2016)
6.02116
 
3
(, 2015 – ...)
 
4
() (, 2015 – ...)
7.522445
 
5
(, 2015)
 
6
, ! (2014) Ostorozhno, pistolet ne zaryazhen!
6.34577
 
7
(, 2013)
4.95184
 
8
(-, 2012)
4.5378
 
9
(2009)
7.1013580
 
10
(2008)
 
1
, ! (2014) Ostorozhno, pistolet ne zaryazhen!
 
1
, (2015)  ... ;